Category Archives: Egyéb

Információs- és Segélyvonalak

A vészhelyzet idejére a Veszprém Megyei Önkormányzatok Információs- és segélyvonalai az alábbi linken, valamint táblázatban megtekinthetőek:

http://www.meosz.hu/veszprem-megye-2/

 

Önkormányzat: Név: Telefon: E-mail:
Ábrahámhegy 06-30/866-06-07
Badacsonytomaj 06-30/866-06-07
Badacsonytördemic 06-30/520-94-50
Bakonyság Kiss Lajos polgármester 06-20/332-43-57
Bakonyszentiván Baranyai Miklósné 06-20/941-58-80
Bakonytamási Forsthoffer Zoltán polgármester 89/352-255
Balatoncsicsó 87/655-157
Balatonfüred Grám Anikó 87/580-612
Balatonrendes 06-30/866-06-07
Balatonszőlős 06-20/599-74-59
Balatonudvari Szabó László polgármester 06-30/931-23-30 jegyzo@balatonudvari.hu
Bodorfa 87/576-006
Csopak dr. Bíró Donatella jegyző 87/799-100 igazgatas@csopak.hu
Doba Horváth Zoltán polgármester 06-70/323-28-57
Dörgicse Jánó Levente polgármester 06-30/35-49-684 onkormanyzat@dorgicse.hu
Gic Baranyai Zoltán 06-30/465-95-65
Gyepükaján Fejer Gabriella polgármester 06-20/294-39-99
Hajmáskér Köbli Miklós polgármester 06-30/226-62-11
Hegymagas 06-30/468-86-20
Iszkáz Cseti József polgármester 06-30/938-00-15
Káptalanfa 87/576-006
Káptalantóti 06-30/495-66-91
Karakószörcsök Honvédő Szandra polgármester 06-70/631-11-14 szandra99@gmail.com
Királyszentistván 06-20/354-43-50
Kisapáti 0630/657-63-47
Kiscsősz Kovács Norbert polgármester 06-20/378-64-59
Kislőd Bódis Zoltán polgármester 06-70/379-16-19
Kiszőlős Árik István polgármester 06-30/538-75-47
Külsővat Aczél Péter polgármester 06-20/418-86-90
Litér 06-20/354-43-50
Lovászpatona Pintér Imre polgármester 06-20/992-45-56
Magyarpolány Grőber József 06-20/281-99-98
Monostorapáti Takács Péter polgármester 06-30/444-51-79
Monoszló Simon György polgármester 06-30/44-45-184
Nagygyimót 06-30/480-12-39
Nemesgulács 06-30/680-90-42
Nemeshany Vesztróczi Attila polgármester 06-20/261-57-96
Nemesvámos 06-30/475-04-25
Örvényes 06-20/95-17-257 onkormanyzat@orvenyes.hu
Pápateszér Völfinger Béla polgármester 06-20/288-72-05
Sóly Kaptur József polgármester 06-30/499-11-28
Somlószőlős Kiss János polgármester 06-70/379-35-05
Szápár Sliszki László 06-20/274-70-57 szaparionk@freemail.hu
Szentantalfa Kiss Csaba 06-20/95-63-199 csaba.kiss.sztfa@gmail.com
Szentjakabfa szentjakabfa@gmail.com
Szigliget 87/461-355
Tapolca Molnár Károly 06-30/563-59-27 csaladgondozo.tapolca@gmail.com
Úrkút Fülöp Zoltánné polgármester 06-70/313-79-68
Vanyola Birkás Győző 06-20/517-05-44
Vászoly Léman András 06-30/322-35-40
Veszprémfajsz 06-30/475-04-25

 

Tájékoztatás

TISZTELT ÜGYFELEINK!

 

Egyesületünk ügyfélfogadása

 1. március 17-től határozatlan ideig szünetel!

Halaszthatatlan ügyek intézése esetén, kérjük hívja az alábbi telefonszámot:

06-20/563-67-43

 

Köszönjük, megértésüket!

Jogszabályi változások – 2020

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a jogszabályváltozásokra felhívja tagjai figyelmét, ezzel is megkönnyítve az ügyintézést. 2020. év elejének mozgáskorlátozott személyeket érintő legfontosabb jogszabályi változásait az csatolt tájékoztató anyagban foglalták össze.

2020. év elejének mozgáskorlátozott személyeket érintő legfontosabb
jogszabályi változásai

Az új év mindig számos változással jár a törvényeket, kormányrendeleteket illetően is, amelyek ugyan nem vonatkoznak minden érintettre, mégis érdemes megfelelő körültekintéssel megismerni az újonnan alkalmazandó vagy módosuló szabályokat. A mozgáskorlátozott emberekre vonatkozó szabályok közül több ugyancsak átalakításon és kiegészítésen esett át. Ezek sorában meg kell említeni, hogy 2020. január 1-jétől módosultak a megváltozott munkaképességű személyekről és ellátásaikról, a szociális ellátásokról, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, a rokkantsági járadékról szóló jogszabályok egyes rendelkezései. 2020. március 1-jétől életbe lépő fontos változás lesz az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése közel 700 ügykörben.
Ekkortól ugyanis ezekben az ügyekben megszűnik a fellebbezési lehetőség a járási hivatalok döntései esetében, az ügyfelek közvetlenül a bíróságnál élhetnek jogorvoslati jogukkal. Az ellátások igénylésekor célszerű a jogorvoslat módjáról is előre tájékozódni az illetékes kormányhivataloknál. Az alábbiakban a legfontosabb jogszabályi változásokat mutatjuk be, valamint kiemelten szerepelnek, hogy mely
esetekben lett egyfokú a hatóság eljárása.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) rendkívül fontos változása, hogy azon rokkantsági ellátásban részesülő személyeknél nem kell elvégezni a felülvizsgálatot, akiknek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az eddigi 5 év helyett a 10 évet nem haladja meg. A 10 éven belüli időtartam a
következők szerint számítandó:
– egyrészt ha a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben meghatározott időpontban kerülne sor,
– vagy másrészt a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában érné el a 10 évet meg nem haladó időszakot az ellátásban részesülő.

A törvény másik előremutató újdonsága, hogy rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén a felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja nem javasolt, mert egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. Ez a módosítás a súlyos, jellemzően gyógyíthatatlan betegségben szenvedő vagy jelentős sérülést elszenvedett olyan személyeket érinti, akiknek komplex minősítési kategóriája „E”. Számukra a rokkantsági ellátás továbbfolyósításához a felülvizsgálatot nem kell elvégezni.
A törvény másik újítása, hogy 2020. január 1-jétől a rehabilitációs ellátásban részesülő személy rehabilitációs hatósággal történő együttműködési kötelezettségét rögzíti. A törvény szövegéből kikerült ugyanis a kormányhivatal általi rehabilitációs terv elkészítésére vonatkozó kötelezettség, ez azt jelenti, hogy az ellátásban részesülő hatósággal való kapcsolattartásának, együttműködésnek többé nem ez a terv ad keretet.

Az Mmtv. végrehajtási rendelete, azaz a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv-ben meghatározottak szerinti alapösszeg mértéke 104 405 forint.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira vonatkozó eljárásokat is érinti a közigazgatás egyszerűsítése, az eljárások egyfokúvá válása. A kormányrendelet ugyanis 2020. március 1-jétől úgy módosul, hogy rehabilitációs szakértői szerv és orvosszakértői szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal. Ez azt jelenti, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben – tehát ellátás iránti kérelmek elbírálásában, hatósági bizonyítvány kiállításában, felülvizsgálat elvégzésében – rehabilitációs hatóságként, továbbá rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el.
A rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy orvosszakértői szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 2020. január 1-től az ápolási díj, illetve a gyermekek otthongondozási díjának tekintetében úgy módosul, hogy az ápolási díjra való jogosultság kezdő napjának a gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem benyújtásának napját kell tekinteni, ha az ápolási díjra való jogosultságot a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság iránti kérelem elutasításáról szóló döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valaki a gyermekek otthongondozási díjára vonatkozó jogosultsági feltételeket ugyan nem teljesíti, ám az ápolási díj kitételeinek megfelel, és ezen ellátást igényli, új kérelme alapján a hatóság a korábbi, a GYOD esetén benyújtott kérelme szerinti időpontot veszi figyelembe, és az ápolási díjat ettől a korábbi időponttól állapítja meg. Ezáltal a kérelmező számára a hatóság igényelbírálásra fordított ideje nem vész el, részére az első kérelem benyújtásakor irányadó időpontra visszamenőleg folyósítható az ellátás.
Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg
a) 100%-a az ápolási díj esetében,
b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szerint az ápolási díj havi alapösszege a 2020-ban 39 365 forint.
Az Szoctv. tartós ápolást végzők időskori támogatására vonatkozó szövegrésze ugyan új szabályozást nem tartalmaz, azonban lényegesen egyszerűsödött, igazodva az Alkotmánybíróság 2019. nyarán meghozott döntéséhez. 2020. január 1-jétől úgy szól a törvény, hogy a támogatásra az a szülő jogosult, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte. A támogatás megállapításához kapcsolódó rendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet értelmében 2020. március 1-jétől a tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapításával kapcsolatos hatósági feladatokat a kérelmező öregséginyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv látja el. Ebből következően ez az eljárás is egyfokú lesz márciustól.
Az Szoctv. az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultság tekintetében úgy módosult, hogy 2020. január 1-jétől az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot 4 évre, a normatív közgyógyellátásra való jogosultságot 2 évre lehet megállapítani, a korábbi 2, illetve 1 év helyett.
A fogyatékossági támogatás megállapítását is szabályozó, a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2020. március 1-jétől az eljárás tekintetében változik. A hatályba lépő rendelkezés alapján a fogyatékossági támogatásra vonatkozó hatósági eljárásban a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal jár el, így ez az eljárás is egyfokúvá válik.
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében a rokkantsági járadék havi összege 2020. január 1-jétől 38 670 forint.
A parkolási kártyák kiadására vonatkozó, azaz a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet már tavaly novemberben megismert, azonban csak 2020. január 1-jétől életbe lépő szabálya értelmében a járási hivatal az igazolvány lejárta előtt 90 nappal értesíti az ügyfelet az igazolvány lejáratáról. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja arról is, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti – kérelem beadásával, illetve a szükséges dokumentumok korábbi határozat, szakvélemény, valamint friss orvosi iratok csatolásával – az igazolvány meghosszabbítását.
A parkolási kártya meghosszabbítása az igazolvány lejárta előtt legfeljebb 90 nappal kezdeményezhető, ennél korábban nem indítható el az új parkolási kártya kiadása iránti eljárás. Az új igazolvány érvényességi idejének kezdete (időbeli hatályának kezdete) az új igazolvány kiállításának napja lesz.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény értelmében 2020. január 1-jétől a munkaadó részére megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb hetvenöt százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható. A támogatás megítélésének feltétele, hogy a munkaadó
– a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és
– a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból felmondással nem szüntette meg, és
– kötelezettséget vállal arra, hogy a működési körben felmerülő okból a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor.

 

Nyitvatartási idő változás!

Tisztelt Sorstársak!

Egyesületünk nyitvatartása 2020. február 1-től a következőképpen alakul:

Hétfő-Szerda-Péntek 8.00-12-ig

Kedd-Csütörtök ZÁRVA

Egyesületünk 2019 évi programja

Sport és egészségmegőrző napi rendezvényünk szervezését a Tapolca és körzetének csoportja vállalta.

Helyszín: Monostorapáti, Művelődési Ház 2019. június 15-én 10 órától.

 

Lecsófesztivál az elnökség szervezésében július 20-án

Helyszín: Borgátai üdülő 10 órától, mivel ez szabadtéri rendezvény rossz idő esetén egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.

 

Mozgássérültek Napja

Helyszín: Balatonakarattya, Honvéd üdülő, augusztus eleje, pontos időpont a későbbiekben váható

 

Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Kulturális Fesztiválja

Helyszín: Balatonfűzfő, Művelődési Központ színházterme szeptember 14-én 10 órakor

 

Szüreti Vigadalom

A rendezvényt szervezését a Pápa és körzetének csoportja vállalta.

Helyszín: Nagyacsád, Művelődési Ház , október 18-án 16 órakor.

 

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információk az egyesület irodájában, a szervezőktől valamint a csoportvezetőktől kérhetők.

Közgyűlés

A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 2019. évi Közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Balatonfűzfő, Közösségi Ház

(József A. u. 12.)

A közgyűlés időpontja: 2019. április 23.-án /kedd/ 10 óra

 

Napirendi pontok:

 1. A Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
 2. Gazdasági társaságok beszámolója:

MOVE Zrt. Glück Erika vezérigazgató

A beszámoló elfogadása

MOVE BÉTA Kft. Benkő Szabolcs ügyvezető

A beszámoló elfogadása

 1. Felügyelő Bizottság beszámolója

A beszámoló elfogadása

 1. Beszámoló az egyesület 2018. évi munkájáról
 2. évi éves Beszámoló és Közhasznúsági beszámoló ismertetése
 3. Egyesület 2019. évi munkaterv
 4. A munkaterv elfogadása megtárgyalása
 5. Alelnök választás
 6. Ellenőrző Bizottsági tag választása
 7. Alapszabály módosítása
 8. Vegyes ügyek

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napirendi pontok mellett 2019. április 26.-án 10 órára újra összehívom!

 

A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete, mély fájdalommal tudja, hogy 2018. december 19.-én Somos Alpárné elhunyt.

Búcsúztatója 2019. január 19.-én (szombat) 11 órakor Veszprémben a Margit templomban lesz.

Somos Alpárné, Ani Egyesületünk alapító tagja volt. Több évig titkára. Ő alapította és vezette haláláig a veszprémi csoportot. Sokat dolgozott és tett Sorstársaiért, mindig mindenben segített és lehetett rá számítani. Nevéhez sok minden köthető, amik az eltelt időszakban megvalósításra kerültek. Kulturális tevékenységével, közösségi munkájával példát mutatott Sorstársainak és az egészséges embereknek. Egyesületünk gyászolja őt, emlékét megőrizzük. Nyugodjék Békében.

A család kérése, hogy mindenki egy szál fehér virággal búcsúzzon Anitól.

Tisztelt Ügyfeleink!

Irodánk ügyfélfogadása július 16-tól július 30-ig szünetel!

Köszönjük megértésüket!

EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK

EGYESÜLETI PROGRAMJAINK A 2018-AS ÉVRE

2018. június 30.-án Egészség és Sportnap Zalahalápon
2018. július 21.-én Lecsófesztivál Borgátán
2018. augusztus 8.-án Mozgássérültek Napja Balatonakarattyán
2018. szeptember 8.-án Kulturális Fesztivál Balatonfűzfőn
2018. október 13.-án Szüreti Bál Balatonfűzfőn

A fenti programokról bővebb információ a csoportvezetőktől, illetve az egyesület irodájában kérhető. Szeretettel várjuk tagjaink jelentkezését!

Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett
Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére címmel

(kód: AUTÓPLUSZ2018-2)

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. 04. 25.

A Lebonyolító abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma

AUTÓPLUSZ2018-2

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

FONTOS! Az a pályázó, aki érvényes és nem nyertes pályázatot nyújtott be az AUTÓPLUSZ2018 támogatásra nem kell új pályázatot beadnia abban az esetben, ha nem változtak meg az adatai illetve a támogatási igényen nem szeretne változtatni!
Ebben az esetben a bekezdés alatt található ?Nyilatkozatot pályázáshoz? nevű fájlt kell letölteni, kinyomtatni és a pályázó által aláírva, szkennelve visszaküldeni az autoplusz2018-2@fszk.hu -ra!
Az újbóli pályázás a befogadó email visszajelzésével válik érvényessé!
Nyilatkozatot a jelen pályázat benyújtási határidejéig lehet benyújtani.

Az Autóplusz2018 pályázaton formai kizárt, illetve az időközben bekövetkezett bármilyen adatváltozás esetén új pályázatot kell benyújtani!

Nyilatkozatot pályázáshoz

A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

Pályázható támogatás:

?A? kategória esetén:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának
50%-a, de maximum 4.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

 • 2.500.000 Ft
 • 3.000.000 Ft
 • 3.500.000 Ft
 • 4.000.000 Ft

?B? kategória esetén:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának
50%-a, de maximum 3.000.000 Ft lehet.

Pályázható összegek:

 • 1.000.000 Ft
 • 1.500.000 Ft
 • 2.000.000 Ft
 • 2.500.000 Ft
 • 3.000.000 Ft

A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).

A vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.

E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 47.292.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak az alábbi kategóriában:

?A? kategória
Ebben a kategóriában elsősorban azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik elektromos kerekesszéket (az elektromos moped nem számít elektromos kerekesszéknek) használnak. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a gépjárművel való utazásuk során önállóan átülni vagy kiülni nem képesek csak segítséggel. Az elektromos kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

?B? kategória
Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik életvitelszerűen kerekesszéket (nem elektromos) és/vagy elektromos mopedet használnak. A kerekesszék használatát rehabilitációs szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat.

A gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. június 1-től 2019. május 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2018. május 31.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTÓPLUSZ2018-2)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: autoplusz2018-2@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni.

Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Giflo H. Péter
ügyvezető

 

Forrás: fszk.hu