Category Archives: Egyéb

MOZGÁSSÉRÜLTEK NAPJA

Tisztelt Sorstársunk!

 

Tájékoztatunk, hogy a MOZGÁSSÉRÜLTEK NAPJÁT 2017. AUGUSZTUS 2.-ÁN 10.00 ÓRAI KEZDETTEL, Balatonakarattyán a Honvéd Üdülőben tartjuk.

Jelentkezni lehet hétköznaponként 8-12-ig a 88/565-240-es telefonszámon, július 15-ig.

Ebéd 550 Ft, Egyesületi tagok részére ingyenes.

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesület Küldöttközgyűlése

A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 2017. évi Közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Balatonfűzfő, Közösségi Ház

(József A. u. 12.)

A közgyűlés időpontja: 2017. április 27. /csütörtök/ 10 óra

Napirendi pontok:

 1. A Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
 2. Gazdasági társaságok beszámolója:

MOVE Zrt. Glück Erika vezérigazgató

A beszámoló elfogadása

MOVE BÉTA Kft. Benkő Szabolcs ügyvezető

A beszámoló elfogadása

 1. Felügyelő Bizottság beszámolója

A beszámoló elfogadása

 1. Beszámoló az egyesület 2016. évi munkájáról
 2. évi éves Beszámoló és Közhasznúsági beszámoló ismertetése
 3. Egyesület 2017. évi munkaterve

A munkaterv elfogadása megtárgyalása

 1. Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
 2. Vegyes ügyek

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirendi pontok mellett 2017. május 2.-án 10 órakor újra összehívásra kerül.

 

Ellátások: mi változott 2017-ben?

ELLÁTÁSOK

Mi változott 2017-ben?

Munkabérek, illetmények:

 • Minimálbér: 127.500 Ft/hó
 • Garantált bérminimum: 161.000 Ft/hó
 • Közfoglalkoztatási bér: 81.530 Ft/hó
 • Garantált közfoglalkoztatási bér: 106.555 Ft/hó
 • Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére: 42.805 Ft/hó
 • Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére: 55.940 Ft/hó

Hivatkozás: 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások:

 1. január 1-től 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és egyes más ellátások:

– öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás,

– mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,

– mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi özvegyi járadék,

– korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék,

– rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék,

– bányászok egészségkárosodási járadéka

– fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka,

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2017. évi időponttól rokkantásig járadéknak, vagy az előző bekezdés szerint emelésre jogosító

a, rokkantsági ellátásnak,

b, rehabilitációs ellátásnak,

c, baleseti járadéknak,

d, bányások egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az előző bekezdés szerinti mértékkel kell megemelni.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ezt az ellátást a változás napját megelőzően is önállóan folyósították volna. Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj havi 87.720 forint összeghatárig folyósítható együtt.

A rokkantsági járadék havi összege január 1-től 35.025 forintra emelkedik.

A 2016. december 31.-ét követően kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az alapösszeg mértéke 96.010 Ft/hó

 • rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege (foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható) 28.803 Ft/hó
 • rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege (tartós foglalkoztatási rehabilitáció) alapösszeg 40%-a, 38.404 Ft/hó
 • rokkantsági ellátás minimális összege: alapösszeg 30%-a, 28.803 Ft/hó

Hivatkozás: 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről

 

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

 • Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő maximum 90 nap): munkaerő-piaci járulék 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a: 127.500 Ft/hó
 • Nyugdíj előtti álláskeresési segély: a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a, 51.000 Ft/hó
 • Keresetpótló juttatás: a megállapításkor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg, 48.918-81.530 Ft/hó

Hivatkozás: 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Egészségügyi juttatások

Egészségügyi szolgáltatási járulék: 7.110 Ft/hó (237 Ft/nap)

 

Hivatkozás: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 

Szociális ellátások

Az ápolási díj összege 5%-kal emelkedett 2017-ben.

 • Ápolási díj alapösszege: 31.000 Ft/hó
 • Emelt összegű ápolási díj: 46.500 Ft/hó
 • Kiemelt ápolási díj: 55.800 Ft/hó

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, az ebben részesülő személy az ellátás után 10% nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. A saját jogú nyugdíjban, valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet, a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

Hivatkozás: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás legmagasabb összege: 48.795 Ft/hó

Abban az esetben, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás legmagasabb összege: 25.995 Ft/hó

Hivatkozás: 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Időskorúak járadéka: a jövedelemmel nem rendelkező jogosult:

 • a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-kát: mindenkori öregségi nyugdíjminimum 85%-a, 24.225 Ft/hó
 • az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-kát: mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100%-a, 28.500 Ft/hó
 • az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-kát: mindenkori öregségi nyugdíjminimum, 38.475 Ft/hó

Bővül a rehabilitációs kártyára jogosultak köre!

Az Országgyűlés nemrég fogadta el azt a törvénymódosítást, mely szerint 2017 januárjától a komplex minősítésen B2 vagy C2 kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyek is kaphatnak rehabilitációs kártyát, ami segítheti a foglalkoztatásukat.

 A MEOSZ már az idén februárban, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény módosításakor javasolta a kormánynak, hogy a B1 és C1 kategóriák mellett a B2, a C2, a D és az E kategóriába sorolt személyek, valamint a fogyatékossági támogatásban és rokkantsági járadékban részesülő fogyatékos emberek is kapjanak rehabilitációs kártyát. A kormány egyelőre csak részben támogatta a javaslatunkat, de reményeink szerint így is lesznek, akiknek az intézkedés segíthet elhelyezkedni.

Rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló esetén a munkáltató a munkavállaló bruttó bére után ? legfeljebb a minimálbér kétszereséig ? mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.

Forrás: www.meosz.hu

A látás- és mozgássérültek világával ismerkedhettek meg a zirci diákok

A Szociális Munka Napjának alkalmából ?Esélyórákat? tartott a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ az általános iskola Rákóczi téri tornatermében.

A program alapvető célját a közreműködő szervezetek vezetői ismertették. Csehné Huszics Márta, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke elmondta, csoportjuk a szabadidejét arra áldozza, hogy a látássérültek és a jól látók szemléletét közelebb hozza egymáshoz. Egyrészt felhívják a figyelmet arra, hogy a látássérült emberek hogyan oldják meg a mindennapjaikban felmerülő nehézségeket, másrészt pedig megmutatják, hogy a gyerekek látóként hogyan tudnak segítséget nyújtani a látássérülteknek.


Hogyan segítsünk a látássérülteknek az utcán? ? ezt gyakorolja a két diáklány a megszerzett ismereteket követően

Az asztali foglalkozások során az iskolások játékos formában, írógéppel és kézzel is gyakorolhatták a Braille-írást, megismerkedhettek a speciális betűkkel és a látássérültek segédeszközeivel, szagláson, tapintáson, halláson alapuló, különböző készségfejlesztő játékokat próbálhattak ki, és volt az eszközkészlet között olyan társasjáték is, mellyel a látássérült és a jól látó gyermek együtt tud játszani.


Játékos formában hozták közel a gyerekeket a látássérültek világához

Mozgássérült, ugyanakkor valamilyen területen sikeres emberekkel találkozhattak az iskolások a terem másik felében. A zirci születésű Navratyil Sándor, volt paralimpikon vetítőképes előadást tartott a tenisz, kosárlabda, sí, vízisí sportágak mozgáskorlátozottak által űzött változatairól. A dudari Hegedűs Árpád húsz éve egy bányabaleset folytán került kerekesszékbe, és ezt követően tanulta meg a kosárfonást és a méhészkedést. Megmutatta alkotásait és a kosárfonó mesterség fortélyaiba is beavatta a diákságot. Sportolt is nagyon sokáig, kézzel hajtható háromkerekű kerekesszékkel többször is körbejárta a Balatont. Majd megérkezett Dani Gyöngyi paralimpikon vívó is, aki magával hozta kutyáját, paralimpiai érmeit és a riói játékok kabaláit. A gyerekek felpróbálhatták a vívófelszerelését is. A kiváló sportolóval délután, a gobelin-teremben megtartott ünnepségen is találkozhattunk.


Teniszezni székből is lehet ? példa erre Navratyil Sándor élettörténete


Kerekes székben készült kosarakat nézegetnek a diákok


Dani Gyöngyi tagja volt a riói paralimpián ezüstérmet szerző női tőrcsapatnak. Felszerelését kipróbálhatták a gyerekek

A mozgássérült járműveket is kipróbálhatták a gyerekek a program során. A falat patchwork alkotások díszítették, hiszen a ?Gyűszűkék? Foltvarró Klubnak többen is tagjai a Zirci Mozgáskorlátozottak Csoportjából. Harthné Szalai Zsuzsa csoportvezető ? aki egyben a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének az alelnöke is ? elmondta, ezen a napon azt szerették volna megmutatni az egészséges embereknek, főleg a gyerekeknek, hogy sérült emberek milyen akadályokkal élnek a mindennapokban, és hogy ezek az emberek is aktív tagjai tudnak lenni a társadalomnak.


Mozgásában korlátozott emberek keze munkáját dicsérik az erre a délelőttre kiállított alkotások


Ez a két fiú szerencsére csak ideiglenesen használta a kerekesszéket, megismerkedhettek a mozgássérültek világával

 

Forrás:

http://zirc.hu/fooldal-akadalymentes/hirek/2016/860-aktiv-es-hasznos-tagjai-a-tarsadalomnak.html

FELHÍVÁS!

A Magyar Polio Alapítvány találkozót szervez Budapesten!

Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a rendezvényen, azt a vmme81@gmail.com e-mail címen jelezze, legkésőbb 2016.10.04. 20.00 óráig.

Köszönjük.

 

?Kedves Barátaink!

Ahogy azt augusztusban jeleztük, 2016 október 15-én (szombaton) találkozót szervezünk a ?Gyermekbénulás elleni küzdelem? világnapja alkalmából.

A tervezett programot két esemény köré csoportosítjuk. Ezek közül az első egy a gyermekbénulásról, a posztpolio szindrómáról szóló könyv bemutatója, amit nevezhetünk egy komoly, fajsúlyos, mindannyiunk életminőségét befolyásoló témának. Míg a másik esemény ? amit tekinthetünk egy remek szórakozásnak ? egy nagy sikerű, mozgássérültekről szóló akció-vígjáték levetítése.

Tehát a délelőtt folyamán szeretnénk bemutatni és minden résztvevőnek átnyújtani egy könyvet melynek vállalt célja, hogy a laikusok számára is hozzáférhető és érthető módon segítse a betegségről eddig felhalmozott ismeretanyag terjesztését, különös tekintettel a poliotúlélők panaszainak megértésére és kezelési lehetőségeire. A könyv azonban nem csak a poliotúlélőkhöz szól, hanem azokhoz is, akik velük közvetlen kapcsolatban állnak, így a családtagokhoz, barátokhoz, és az egészségügyi szakemberekhez, ápolókhoz, gyógytornászokhoz, orvosokhoz, és a képzésükben résztvevő oktatókhoz és diákokhoz is.

Az ebédet (büféebéd: szendvics, ásványvíz, kávé) követő délután pedig szeretnénk levetíteni a találkozó résztvevőinek a tavasszal bemutatott, magyar mozgássérültekről szóló, nagysikerű akció-vígjátékot a ?Tiszta szívvel? című filmet. Nagyszerű szórakozásnak ígérkezik a film, mely rengeteg pozitív kritikát kapott, és ez film fogja Magyarországot képviselni az Oscar-díjért folyó versenyben. Szervezzük a film bemutatását követő beszélgetést, a film alkotóival ill. szereplőivel.

Tervezünk még más programokat is (pl. akrobatikus táncbemutató, stb.) de szándékosan nem feszítjük túl a programot, hogy legyen idő a kötetlen beszélgetésre, a régi közös emlékek felelevenítésére.

Időpont:

2016 október 15 (szombat)
11:00 és 18:00 óra között
(érkezés és regisztráció már 10:00 órától)

Helyszín:

Erzsébetligeti Színház ? Harmónia terem
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43.
Az Örs vezér terétől kb. 10-15 percre. Autóval a Kerepesi út (Veres Péter út)-Bökényföldi út- Hunyadvár utca útvonalon, vagy a BKK alacsonypadlós járataival (176E és 276E), a Hunyadvár utcai megállóig.

Részvételi díj:

2.000,- Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a gyermekbénulásról szóló könyv, a büféebéd (szendvics, ásványvíz, kávé) valamint a filmvetítés költségeit.

Felhívás – Fogyatékossággal élő Emberek és Barátaik Országos Kulturális Fesztiválja

FELHÍVÁS !

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete, valamint Balatonfűzfő és Körzetének csoportja 2016. szeptember 24.-án 10 órai kezdettel 22. alkalommal rendezi meg a Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Országos Kulturális Fesztivál-ját. Várjuk a sorstársak jelentkezését, akik szeretnének részt venni, legkésőbb 2016. augusztus 31.-ig a megadott elérhetőségeken.  Nagyon fontos az olvasható és pontos kitöltés.

Jelentkezési lap

Jelentkezési lap

Étkezést a helyszínen tudunk biztosítani, 1.000 Ft/fő (számlát adnak)

Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

 • vers és próza
 • ének (egyéni és csoportos)
 • zene (egyéni és csoportos)
 • egyéb kategória ( tánc, színjátszás stb.)
 • Produkciók bemutatásának időtartama:

Egyéni 5 perc, csoportos szereplés esetén 10 perc.

Kérjük feltüntetni a következő adatokat: név, cím telefonszám, produkció címe, szereplők létszáma,/ csoportos fellépők esetén külön mindenki nevét/ technikai igény.

Minden jelentkezőnek visszaigazolást küldünk.

                         Jelentkezési cím:

                          HEGEDŰS JÓZSEFNÉ

                          8175 BALATONFŰZFŐ, Árpád u.42.

                          Mob: 06-70-362-57-02 információ ezen a számon.

                          Email: hegedusjulika@kabelduo.hu a jelentkezést Email-ben is elfogadom.

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető az egyesület honlapjáról: www.vmme.hu

Nagy szeretettel várunk minden fellépőt, családtagokat és barátokat!

Nagyon szépen kérem a jelentkezőket a visszajelzés pontos betartására. 

Megértéseteket köszönöm.

Balatonfűzfő, 2016. július 11.                                            Hegedűs Józsefné

szervező

 

 

Köszönetnyilvánítás

Idézet Bogár Károlyné a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének küldött köszönőleveléből

“Egy rosszindulatú személy bejelentése miatt, hivatalból felülvizsgálták a rokkantságomat. Az I. fokú bizottság döntése ellehetetlenítette az én és lányom megélhetését.

Számos helyről kértem segítséget, azonban nem kaptam meg. Ekkor fordultam a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületéhez. Két kedves hölgy, és férfi (név szerint: Hegedűs Józsefné, Harthné Szalai Zsuzsa, Mesterházy Zsolt és kollégája) szánt rám időt, meghallgatták a problémámat és azonnal cselekedtek. Segítségükkel megfellebbeztük az I. fokú bizottság döntést, mely igen pozitív eredménnyel zárult.

Ez úton szeretném megköszönni önzetlen segítségüket. Emberségüket, az embertelen világban. Munkájukhoz erőt, egészséget és Isten áldását kívánom.

B. Károlyné”

2016.06.06.

Eladó kerekesszék

Eladó elektromos kerekesszék

Ár: 70.000 Ft

 

Érdeklődni lehet:

Rádli Sándor

8200 Veszprém, Kinizsi u. 30.

88/413-298

70/323-25-98

Táborozási lehetőség

TÁBOROZÁSI lehetőség a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
2016-ban az Magyar Máltai Szeretetszolgálat megszervezi a 3-ik országos máltai  ifjúsági mozgássérült tábort.

Az idei tábor 2016. július 11-17 között kerül megszervezésre Balatonföldváron. A tábor résztvevői a régiókból (7 csapat) + modell programok, Erdélyből (1 csapat), Kárpátaljáról (1 csapat) valamint Vajdaságból (1 csapat) érkeznek.

A tábor ingyenes. A tábor mozgássérült, mozgáskorlátozott fiataloknak és kísérőiknek szól, a korhatár 16-35 év a teljes csapatra nézve.

Ezeket a szempontokat vesszük figyelembe a bejelentkezésnél is.

A tábor programjai mozgássérültekre van kigondolva és kidolgozva, ezért kérjük szépen, hogy ne halmozottan sérült részvevőket válogassatok be a csapatokba.

Kérem vegyék figyelembe a következőket:

?         minden mozgássérült vendég saját kísérővel érkezik, kivétel ez alól, ha a mozgássérült teljesen önellátó (ez esetben a csapaton belül  fennmaradt helyet belátásotok szerint töltitek fel)

?         egy csapatban maximum 5 kerekes székes vendéget delegáljatok (a Közép-dunántúli csapatban már betelt a kerekesszékesek létszáma).

Május végére elérhető lesz a tábor honlapja, ezen minden információt közzéteszünk:
http://www.maltatabor2016.hu/?action=subpage&subpageid=1

Jelentkezni lehet:
Szegedi Ilona
MMSZ Veszprémi Támogató Szolgálat
8200 Veszprém, Ibolya u. 8-12.
88/788-800
30/4121240