Monthly Archives: április 2016

Tájékoztatásul – MEOSZ küldöttközgyűlés

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

www.meosz.hu

1032 Budapest, San Marco u. 76.

Telefon: +36 1/388-2387; 388-2388

E-mail: meosz@meosz.hu

Postacím: 1300 Budapest, Pf.: 141.

Bankszámla szám: 11703006-20034962

Adószám: 19002732-2-41

 

 

Ügyiratszám: 731-1 /2016.                                                                                      Budapest 2016. 04. 18.

 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

VALAMENNYI TAGEGYESÜLET ELNÖKÉNEK,

VALAMINT A TAGEGYESÜLETEK MEOSZ-KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI KÜLDÖTTEINEK

 

További tanácskozási joggal meghívottak: MEOSZ elnökség, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság tagjai, Szakály József főtitkár, Madár Ildikó gazdasági vezető, Kissné Miklós Kata szakmai vezető, dr. Pátkai András jogtanácsos, Ignácz Bea főszerkesztő, Gábor Imola sajtófőnök, MEOSZ Központ munkatársai, Heine-Medin Szekció vezetője, Spina-Bifida Szekció vezetője, Osteoporozis Szekció vezetője, Myastenia-Gravis Szekció vezetője, Ifjúsági Tagozat vezetője.

 

Tisztelt Küldöttek és Meghívottak!

A Szövetség rendes, éves küldöttközgyűlését

  1. május 3-án (kedden) 14.00 órai kezdettel,

a Hunguest Hotel Béke

Hajdú konferenciatermébe

(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.)

az alábbi napirenddel összehívom:

 

  1. A Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság megválasztása 14.00-14.10

 

  1. A MEOSZ 2015. évi mérlegének, gazdasági, tevékenységi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének bemutatása (Az írásos előterjesztés 2006. április 25-én kerül kiküldésre.) Szóbeli kiegészítés előterjesztője: Kovács Ágnes elnök                                                                    14.10-14.50

 

  1. A MEOSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója Szóbeli előterjesztő: Balogh Zoltán FB elnök                                                                                               14.50-15.00

 

  1. A MEOSZ könyvvizsgálati eredményének ismertetése Előterjesztő: Kovács Ágnes elnök                                                                                                    15.00-15.10

 

  1. A MEOSZ Etikai Bizottság beszámolója Előterjesztő: Dr. Hegedüs Lajos Etikai Bizottság elnöke                                                                   15.10-15-15

 

  1. A mérleg, gazdasági és tevékenységi beszámoló, valamint a közhasznú melléklet vitája, majd szavazás az elfogadásról                              15.15-16.00

 

KÁVÉSZÜNET

 

  1. A MEOSZ 2016. évi munkatervének, költségvetési tervének bemutatása és vitája, majd szavazás (Az írásos előterjesztés 2016. április 25-én kerül kiküldésre.) Szóbeli kiegészítés előterjesztője: Kovács Ágnes elnök                                                                    16.30-17.00

 

  1. A MEOSZ Alapszabályának módosításáról szóló előterjesztés megvitatás  Előterjesztő: Kovács Ágnes elnök                                                                                                                                                                                                                                                 17.00-17.20
  1. Egyebek                                                                                                                                                                                                                                 17.20-18.30

 

Vacsora a szálloda éttermében                                                                                                         18.30 -21.00

 

FIGYELEM!

 

A Küldöttközgyűlésre szóló meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagegyesületek és a MEOSZ szervei kérhetik a napirend kiegészítését a kiegészítés indoklásával együtt.

 

Amennyiben a fenti időpontban meghirdetett Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek száma miatt határozatképtelen, akkor a megismételt Küldöttközgyűlést 2016. május 3-án 15.00 órára összehívom. A megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A küldöttek részére a küldöttközgyűlés napján 12.00 órától ebédet biztosítunk a szálloda éttermében.

 

Szeretettel várjuk a tagegyesületek képviselőit és küldötteit!

 

Tisztelettel:

Kovács Ágnes elnök sk

 

 

 

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, de tanácskozási joga nincs.

HONLAPRA, HIRDETŐTÁBLÁRA