Monthly Archives: április 2017

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesület Küldöttközgyűlése

A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 2017. évi Közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Balatonfűzfő, Közösségi Ház

(József A. u. 12.)

A közgyűlés időpontja: 2017. április 27. /csütörtök/ 10 óra

Napirendi pontok:

  1. A Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
  2. Gazdasági társaságok beszámolója:

MOVE Zrt. Glück Erika vezérigazgató

A beszámoló elfogadása

MOVE BÉTA Kft. Benkő Szabolcs ügyvezető

A beszámoló elfogadása

  1. Felügyelő Bizottság beszámolója

A beszámoló elfogadása

  1. Beszámoló az egyesület 2016. évi munkájáról
  2. évi éves Beszámoló és Közhasznúsági beszámoló ismertetése
  3. Egyesület 2017. évi munkaterve

A munkaterv elfogadása megtárgyalása

  1. Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
  2. Vegyes ügyek

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirendi pontok mellett 2017. május 2.-án 10 órakor újra összehívásra kerül.