Ellátások: mi változott 2017-ben?

ELLÁTÁSOK

Mi változott 2017-ben?

Munkabérek, illetmények:

 • Minimálbér: 127.500 Ft/hó
 • Garantált bérminimum: 161.000 Ft/hó
 • Közfoglalkoztatási bér: 81.530 Ft/hó
 • Garantált közfoglalkoztatási bér: 106.555 Ft/hó
 • Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére: 42.805 Ft/hó
 • Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére: 55.940 Ft/hó

Hivatkozás: 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások:

 1. január 1-től 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és egyes más ellátások:

– öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás,

– mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,

– mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi özvegyi járadék,

– korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék,

– rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék,

– bányászok egészségkárosodási járadéka

– fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka,

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2017. évi időponttól rokkantásig járadéknak, vagy az előző bekezdés szerint emelésre jogosító

a, rokkantsági ellátásnak,

b, rehabilitációs ellátásnak,

c, baleseti járadéknak,

d, bányások egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az előző bekezdés szerinti mértékkel kell megemelni.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ezt az ellátást a változás napját megelőzően is önállóan folyósították volna. Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj havi 87.720 forint összeghatárig folyósítható együtt.

A rokkantsági járadék havi összege január 1-től 35.025 forintra emelkedik.

A 2016. december 31.-ét követően kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az alapösszeg mértéke 96.010 Ft/hó

 • rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege (foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható) 28.803 Ft/hó
 • rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege (tartós foglalkoztatási rehabilitáció) alapösszeg 40%-a, 38.404 Ft/hó
 • rokkantsági ellátás minimális összege: alapösszeg 30%-a, 28.803 Ft/hó

Hivatkozás: 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről

 

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

 • Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő maximum 90 nap): munkaerő-piaci járulék 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a: 127.500 Ft/hó
 • Nyugdíj előtti álláskeresési segély: a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a, 51.000 Ft/hó
 • Keresetpótló juttatás: a megállapításkor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg, 48.918-81.530 Ft/hó

Hivatkozás: 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Egészségügyi juttatások

Egészségügyi szolgáltatási járulék: 7.110 Ft/hó (237 Ft/nap)

 

Hivatkozás: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 

Szociális ellátások

Az ápolási díj összege 5%-kal emelkedett 2017-ben.

 • Ápolási díj alapösszege: 31.000 Ft/hó
 • Emelt összegű ápolási díj: 46.500 Ft/hó
 • Kiemelt ápolási díj: 55.800 Ft/hó

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, az ebben részesülő személy az ellátás után 10% nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. A saját jogú nyugdíjban, valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet, a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

Hivatkozás: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás legmagasabb összege: 48.795 Ft/hó

Abban az esetben, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás legmagasabb összege: 25.995 Ft/hó

Hivatkozás: 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Időskorúak járadéka: a jövedelemmel nem rendelkező jogosult:

 • a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-kát: mindenkori öregségi nyugdíjminimum 85%-a, 24.225 Ft/hó
 • az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-kát: mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100%-a, 28.500 Ft/hó
 • az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-kát: mindenkori öregségi nyugdíjminimum, 38.475 Ft/hó

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.