Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érintő változásokkal kapcsolatban

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 402/2017. (XII. 15.) kormányrendelet 2018. január 1-jétől módosította a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) kormányrendeletet.

Már itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új rendelkezéseket kizárólag a 2017. december 31-ét követően kiadott támogatást megállapító határozatok esetén kell alkalmazni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2017. évben kiadott határozatok alapján indult eljárást még a korábbi szabályok (pld. hitelfelvételi kötelezettség, stb.) figyelembe vételével kell lefolytatni.

Ez évtől az egyik leglényegesebb változás, hogy a személygépkocsi szerzési támogatás (legyen az akár új, akár öt évnél nem régebbi használt gépkocsi) igénybe vétele esetében már nem kötelező a hitelfelvétel. Az új személygépkocsi szerzésekor a támogatásban részesülő az ún. közvetítő szervezettel már nem kölcsön, hanem adásvételi szerződést köt. Ennek következtében a támogatással szerzett személygépkocsi közvetlenül a támogatott személy tulajdonába kerül. Ugyanez a helyzet az öt évnél nem régebbi használt személy gépkocsi támogatással történő megvásárlása esetén is. A különbség csak annyi, hogy használt gépkocsi esetén az adásvételi szerződés nem csak a közvetítő szervezettel, hanem bármelyik belföldi autókereskedővel is megköthető.

Bár hitelfelvételi kötelezettség már nincs, azért arra most is van lehetőség, hogy ? ha szükséges ? a támogatott személy a személygépkocsi megvásárlásához kölcsönt vegyen igénybe. Ennek lehetőségéről, feltételeiről a közvetítő szervezet tájékoztatja az érintetteket a jogosultság megállapító határozat véglegessé (korábbi szóhasználat alapján: jogerőssé) válását követő 30 napon belül.
A szerzési támogatás érdekében az adásvételi szerződést a jogosultság megállapításáról rendelkező határozat véglegessé válását követő 4 hónapon belül (korábban ez az időtartam 3 hónap volt) meg kell kötni. Ellenkező esetben az érintett a támogatást nem használhatja fel.

Nagyon fontos, hogy az új szabályozás szerint a személygépkocsi forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogának átírása iránt a szerzési támogatás jogosultjának kell eljárnia a közlekedési igazgatási hatóságnál.
Úgyszintén neki kell intézkednie az elidegenítési tilalom járműnyilvántartásba történő bejegyzése érdekében is az állam javára.
Az elidegenítési tilalom bejegyeztetésének elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy az érintettnek a kapott támogatást vissza kell fizetnie.
A támogatással vásárolt személygépkocsi ? legyen az akár új, akár használt ? az adásvételi szerződés megkötését követő 3 évig nem idegeníthető el.

Bár a MEOSZ a közlekedési támogatási rendszer átalakítására vonatkozóan további javaslatokat is benyújtott a kormányzat részére, a szabályozásban az említetteken túl komolyabb változás nem történt.
Az új személygépkocsikkal összefüggésben járó szerzési támogatás esetén továbbra is fennmaradt a típuskényszer, illetve nem változtak a moped, valamint kerekesszék vásárlásának támogatására vonatkozó, illetve az átalakítási támogatással kapcsolatos szabályok sem.

Forrás: Meosz