A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 2018. évi Közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Balatonfűzfő, Közösségi Ház

(József A. u. 12.)

A közgyűlés időpontja: 2018. április 17.-én /kedd/ 10 óra

Napirendi pontok:

  1. A Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
  2. Gazdasági társaságok beszámolója:

MOVE Zrt. Glück Erika vezérigazgató

A beszámoló elfogadása

MOVE BÉTA Kft. Benkő Szabolcs ügyvezető

A beszámoló elfogadása

  1. Felügyelő Bizottság beszámolója

A beszámoló elfogadása

  1. Beszámoló az egyesület 2017. évi munkájáról
  2. évi éves Beszámoló és Közhasznúsági beszámoló ismertetése
  3. Egyesület 2018. évi munkaterve

A munkaterv elfogadása megtárgyalása

  1. Alapszabály módosítása
  2. Vegyes ügyek

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napirendi pontok mellett 2018. április 17.-én 10.30 órára újra összehívom!

Amennyiben valaki meghatalmazott útján képviselteti magát, az teljes bizonyító erejű magánokiratba (kettő tanú által ellenjegyzett) foglalt meghatalmazását az ülés napján szíveskedjen átadni az ülés levezető elnökének.